0493 - 31 26 06 Reserveer nu! Plan je route

Privacyverklaring

Wij dragen zorg voor  de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk  mogelijk te verwerken.

 Verwerkingsverantwoordelijke
Bed en Breakfast Deurne Eenmanszaak
Tramstraat 28
5751 JK Deurne
KVK-nummer: 65271653

Privacybeleid

Wij, als Bed en Breakfast Deurne zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze gasten. Daarom hebben wij een privacybeleid  dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van de website van Bed en Breakfast Deurne en door gebruik te maken van de diensten die Bed en Breakfast Deurne aanbiedt, verwerken we jouw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in dit privacy statement opgenomen. Dit privacy statement is van toepassing op het bezoeken van de website en alle dienstverlening van Bed en Breakfast Deurne.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij gebruiken om je te kunnen helpen zijn jouw volledige (bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, paspoort/ID-kaart, geboortedatum, geslacht, betalingsgegevens en eventuele andere bijzondere of aanvullende omstandigheden waar wij rekening mee kunnen of moeten houden om je verblijf zo prettig mogelijk te maken.

Doeleinden en gronden van verwerking persoonsgegevens

 Om je verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van je te gebruiken. Verder verzamelen wij ook gegevens van het gebruik van je computer waardoor wij een optimale service kunnen bieden. Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Doeleinden en gronden:

  • Verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) gasten teneinde dienstverlening uit te kunnen voeren (en te verbeteren) ter uitvoering van de overeenkomst;
  • Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) gasten teneinde de reservering van de (potentiële) gasten te faciliteren;
  • Verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) gasten teneinde de (financiële) administratie te voeren;
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen;
  • Bewaren en verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) gasten teneinde een nachtregister te beheren. Dit nachtregister is Bed en Breakfast Deurne op grond van de plaatselijke regelgeving verplicht bij te houden.

Je gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat Bed en Breakfast Deurne in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

Sociale media

Indien je met ons communiceert via één van onze social mediapagina’s, ontvangt Bed en Breakfast Deurne je persoonsgegevens waaronder je (gebruikers)naam, je profielfoto, je telefoonnummer, je woonplaats en je geslacht. Bed en Breakfast Deurne maakt onder meer gebruik van Facebook. Alle gegevens worden opgeslagen die Bed en Breakfast Deurne middels de communicatie via social mediapagina’s ontvangt, bijvoorbeeld je NAW-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst of een ander onder “Doeleinden en gronden verwerking persoonsgegevens” genoemde reden.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden in de Europees Economische Ruimte

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor je gegevens reeds verzameld zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is enkel in het geval indien wij je met je uitdrukkelijke akkoord doorverwijzen aan een derde partij of ter uitvoering van de overeenkomst, of ten behoeve van de administratie bij uitgevers van buitenlandse uitgevers. Deze derde partijen kan een externe partij zijn waarmee wij samenwerken om de onze dienstverlening te verbeteren of ter nadere uitvoering van de overeenkomst. Deze externe partij kan een boekhouder zijn waar Bed en Breakfast Deurne mee samenwerkt. Daarnaast kan het zijn dat Bed en Breakfast Deurne op laste van de gemeente wordt verplicht het enkele gegevens van haar (potentiële) gasten ter inzage aan te bieden. Deze inzage zal uitsluitend geschieden ten behoeve van het laatstgenoemde doeleinde onder “Doeleneinden en gronden”.

Bewaartermijn

Bed en Breakfast Deurne  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten. Wanneer je niet meer tot ons in een contractuele verhouding staat, zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer bewaren.

Recht op inzage, correctie en dataportabiliteit van gegevens

Je hebt het recht tot inzage van je persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heb je ook het recht om je persoonsgegevens te laten wissen en het recht van dataportabiliteit waardoor je persoonsgegevens makkelijk kunnen worden overgedragen aan een andere dienst. Hiervoor dien je contact op te nemen met Bed en Breakfast Deurne, dit kan via info@bedenbreakfastdeurne.nl.

Beveiliging

Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Bed en Breakfast Deurne beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze leden te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Onze website is beveiligd met het Software-pakket geleverd door Van der Hoff ICT en een SSL-certificaat.  Bed en Breakfast Deurne heeft tevens maatregelen getroffen om haar elektronische apparatuur op veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Verder is er ook een informatieveiligheidsbeleid. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend digitaal opgeslagen.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

gerealiseerd door 101Media