0493 - 31 26 06 Reserveer nu! Plan je route

Boekingsvoorwaarden / Algemene voorwaarden

BESTE GASTEN,

Helaas hebben wij boekingsvoorwaarden moeten opstellen al druist dat tegen onze natuur en gastvrijheid in. We hebben alleen door schade en schande ervaren dat er heel af en toe personen zijn die misbruik maken of die proberen misbruik te maken van onze gastvrijheid en dat willen we graag voorkomen. Vandaar onze beslissing om onderstaande boekingsvoorwaarden toch maar op te nemen. Heeft u nog vragen hierover of op- of aanmerkingen? Misschien zelfs een aanvulling dan horen wij het graag van u.

 1. LEGITIMATIE TEN BEHOEVE VAN ONS NACHTREGISTER
  Bij aankomst legitimatie verplicht ten behoeve van ons nachtregister. Identificatie middels paspoort, identiteitsbewijs en/of rijbewijs. U bent verplicht het formulier nachtregister van de gemeente Deurne in te vullen bij aankomst. Wij gaan uiterst zorgvuldig en discreet met uw gegevens om.
 2. AANSPRAKELIJKHEID
  In geen geval draagt B&B/Groep accommodatie Deurne enige verantwoordelijkheid voor de huurder in geval van persoonlijk letsel, verlies van of schade aan diens eigendom, hoe dan ook veroorzaakt. Ook in geval van diefstal van eigendom en/of geld draagt B&B/Groep accommodatie Deurne  in geen geval enige verantwoordelijkheid.
 3. ANNULERINGEN/NO SHOW
  Iedere annulering dient schriftelijk, per email of persoonlijk aan de telefoon aan B&B /Groep accommodatie Deurne bevestigd te worden en minimaal 48 uur van te voren. De annulering is van kracht, vanaf de datum dat B&B /Groep accommodatie Deurne dit bericht heeft ontvangen. Zonder opgave van geldige redenen wordt de eventuele gedane betaling niet teruggestort, of zijn we genoodzaakt om de overnachtingskosten in relatie tot de gemaakte boeking toch nog in rekening te brengen. Een geldige reden is gelegen in de overmachtssfeer. Gasten via Booking.com dienen zelf bij Booking.com hun reservering ongedaan te maken! Wij kunnen dit niet doen. Bij verzuim/no show dient u de volledige factuur aan ons te betalen. Annulering door Bed en Breakfast Deurne, we zullen trachten u tijdig in te lichten echter zijn wij niet aansprakelijk of kunnen er geen schadevergoedingen geclaimd worden. Uiteraard zullen wij hiervoor contact met u opnemen, per mail of per telefoon en u doorverwijzen naar collega’s in de buurt. (B&B Deurne is gerechtigd om  bij bijzondere omstandigheden uw reservering te beëindigen/annuleren. Deze omstandigheden kunnen o.a. zijn, bedrijfsbeëindiging, verkoop pand of gezondheidsredenen eigenaars)  Bij annulering door Bed en Breakfast Deurne door misdragingen van gasten zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen.
 4. RESERVERINGSVOORWAARDEN
  a) U kunt telefonisch, schriftelijk of via Internet reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor u en B&B /Groep accommodatie Deurne  bindend en rechtsgeldig.
  b) Er geldt geen minimum aantal dagen voor een boeking. Wel hanteren we voor de bedrijven dat ze de boekingen wekelijks kunnen laten doorlopen, op verzoek van het bedrijf en in overleg met ons. Indien een reservering stilzwijgend doorloopt dan kan er geen beroep worden gedaan op eventuele huurverplichtingen. B&B Deurne kan deze boeking dan annuleren.
  c) In geval van een optie, wordt de accommodatie 1 week voor desbetreffende huurder vrijgehouden. Bij verstrijken van de optieweek, zonder tegenbericht, is B&B /Groep accommodatie Deurne gerechtigd om de accommodatie weer vrij beschikbaar te stellen.
 5. WIJZIGING RESERVERING
  Het wijzigen van een eenmaal gereserveerde periode kan alleen indien de B&B /Groep accommodatie Deurne schriftelijk en/of per email de mogelijkheid van wijzigen bevestigd. Indien de wijziging niet mogelijk is omdat de accommodatie bezet is valt de wijziging onder de annuleringsvoorwaarden.
 6. BETALINGSCONDITIES
  Nadat de verhuurder akkoord is gegaan met de boeking ontvangt de huurder van B&B /Groep accommodatie Deurne een boekingsbevestiging. De betalingswijze is als volgt: u kunt contant betalen bij aankomst of het bedrag van te voren over maken. In sommige gevallen maken wij met bedrijven de afspraak om binnen de betalingscondities van B&B /Groep accommodatie Deurne achteraf de factuur over te maken. Bij het niet betalen van de rekening schakelen wij altijd een incassobureau in en de kosten die hiermee gepaard gaan zullen op u worden verhaald.
 7. B&B Deurne kan tussentijds de tarieven aanpassen
 8. Bij het niet betalen of meewerken om tot een oplossing te komen schakelen wij altijd een 3e partij in en de kosten die hiermee gepaard gaan zullen op u worden verhaald.
 9. VERANTWOORDELIJKHEID
  De persoon die de betaling van de reserveringsbevestiging/factuur doet, is en blijft verantwoordelijk voor zijn of haar medereizigers en moet verzekerd zijn van het feit dat zij op de hoogte zijn van de boekingsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. In geval de boekingsvoorwaarden niet worden nageleefd, heeft de eigenaar het recht om aan de huurder de toegang tot de accommodatie te weigeren. De volgende punten in het bijzonder zijn hierbij van belang:
 10. a) Het aantal personen mag nooit meer bedragen dan op de reserveringsbevestiging vermeld staat.
  b) Huisdieren zijn niet toegestaan.
  c) Roken binnen in de B&B en bungalows is niet toegestaan. Buiten en in de tuinkamer hebben wij asbakken voor u staan. Boete op de overtreding roken in huis bedraagt €50.
 11. d) In verband met de brandveiligheid is het gebruik van (elektrische) kachels, airco’s of andere soortgelijke apparatuur is niet toegestaan, gebruikt u deze toch dan betaald u een toeslag van €50 en het betreffende apparaat dient u in te leveren en krijgt u bij vertrek weer terug.
  e) Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd en netjes achter te laten. Anders zijn we genoodzaakt schoonmaakkosten in rekening te brengen. Als starttarief schoonmaakkosten hanteren wij minimaal EUR 15,- per kamer en EUR 30,- per bungalow.
  f) Op de dag van aankomst kunt u de accommodatie vanaf 15:00 tot 19:00 uur betrekken. Indien u eerder of later wilt aankomen dient u dit aan te geven bij uw reservering en kunnen we kijken welke mogelijkheden er zijn. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie uiterlijk om 10.00 uur te verlaten tenzij anders overeengekomen. Wanneer dit niet gebeurd zijn we genoodzaakt die dag nog in rekening te brengen.
 12. Voor bedrijven waarmee we prijsafspraken hebben gemaakt is dat tarief alleen van toepassing is bij een minimaal verblijf van 7 overnachtingen. Echter hierbij geldt dat B&B Deurne tussentijds de tarieven kan aanpassen. Uiteraard zal deze wijziging marktconform zijn.
 13. SCHADE/VERNIELINGEN OF ONTBREKEN INVENTARIS OF DIEFSTAL
  Tijdens uw verblijf in de accommodatie bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. ALLE VERNIELINGEN OF SCHADES MOETEN DIRECT GEMELD WORDEN AAN DE EIGENAAR. Bij opzettelijke vernielingen of diefstal schakelen we altijd de politie in en zullen wij aangifte doen van het voorval. Bij schade/vernieling van roerende en onroerende zaken zijn wij genoodzaakt de kosten voor herstel/vervanging in rekening te brengen.
 14. Indien na het uitchecken er inventaris ontbreekt zijn wij genoodzaakt de kosten voor aanvullen/vervangen van inventaris in rekening te brengen.
 15. Mocht u tijdens uw verblijf uw sleutels verliezen van onze B&B /Groep accommodatie of deze niet inleveren bij vertrek zijn wij helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen die gepaard gaan met het vervangen van de sloten. Aangezien we werken met een sleutelplan en de urgentie van het vervangen van sloten dient u rekening te houden met hoge kosten.
 16. Bij het niet betalen of meewerken om tot een oplossing te komen schakelen wij altijd een 3e partij in en de kosten die hiermee gepaard gaan zullen op u worden verhaald.
 17. WIFI GEBRUIKERSVOORWAARDEN / TERMS OF USE / INTERNET TOEGANG / INTERNET ACCESS
 18. B&B Deurne behoudt zich het recht voor het publieke netwerk op ieder gegeven moment te deactiveren om onderhoud te verrichten. In geen enkel geval kan zij aansprakelijk worden gesteld, wanneer het netwerk niet naar behoren functioneert. B&B Deurne behoudt zich ook het recht voor een logboek bij te houden en de gebruiker van het netwerk te verwijderen, indien deze zich niet houdt aan de geldende richtlijnen en/of fatsoensnormen.
 19. B&B Deurne neemt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van apparatuur, computer configuraties, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden, als gevolg van het gebruik van het draadloos netwerk in haar hotel. B&B Deurne neemt geen verantwoordelijkheid voor enige verandering die gemaakt worden aan de instellingen van uw computer en kan geen garanties geven voor de werking van het netwerk in combinatie met uw computer.
 20. B&B Deurne reserves the right to deactivate the public network at any given moment for maintenance. Under no circumstances can she be held responsible if the network is not working correctly. B&B Deurne also reserves the right to keep a log-file and to remove an user if he is not using the network according to the guidelines and/or the general rules of decency.
 21. B&B Deurne cannot be held in any way responsible for the safety of your equipment, computer configurations, deleting of safety programs or alteration of your documents as a result of using the wireless network in her hotel. B&B Deurne can also not be held responsible in any way for any changes in the configuration of your computer and does not guarantee that the network is compatible with your computer.

 

WIJ HOPEN OP UW BEGRIP VOOR HET OPSTELLEN VAN DEZE BOEKINGSVOORWAARDEN.

gerealiseerd door 101Media