0493 - 31 26 06 Reserveer nu! Plan je route

Boekingsvoorwaarden

BESTE GASTEN,

Helaas hebben wij boekingsvoorwaarden moeten opstellen al druist dat tegen onze natuur en gastvrijheid in. We hebben alleen door schade en schande ervaren dat er heel af en toe personen zijn die misbruik maken of die proberen misbruik te maken van onze gastvrijheid en dat willen we graag voorkomen. Vandaar onze beslissing om onderstaande boekingsvoorwaarden toch maar op te nemen. Heeft u nog vragen hierover of op- of aanmerkingen? Misschien zelfs een aanvulling dan horen wij het graag van u.

 1. LEGITIMATIE TEN BEHOEVE VAN ONS NACHTREGISTER
  Bij aankomst legitimatie verplicht ten behoeve van ons nachtregister. Identificatie middels paspoort, identiteitsbewijs en/of rijbewijs. U bent verplicht het formulier nachtregister van de gemeente Deurne in te vullen bij aankomst. Wij gaan uiterst zorgvuldig en discreet met uw gegevens om.
 2. AANSPRAKELIJKHEID
  In geen geval draagt B&B/Groepsaccommodatie Deurne enige verantwoordelijkheid voor de huurder in geval van persoonlijk letsel, verlies van of schade aan diens eigendom, hoe dan ook veroorzaakt. Ook in geval van diefstal van eigendom en/of geld draagt B&B/Groepsaccommodatie Deurne  in geen geval enige verantwoordelijkheid.
 3. ANNULERINGEN/NO SHOW
  Iedere annulering dient schriftelijk, per email of persoonlijk aan de telefoon aan B&B /Groepsaccommodatie Deurne bevestigd te worden en minimaal 48 uur van te voren. De annulering is van kracht, vanaf de datum dat B&B /Groepsaccommodatie Deurne dit bericht heeft ontvangen. Zonder opgave van geldige redenen wordt de eventuele gedane betaling niet teruggestort, of zijn we genoodzaakt om de overnachtingskosten in relatie tot de gemaakte boeking toch nog in rekening te brengen. Een geldige reden is gelegen in de overmachtssfeer. Gasten via Booking.com dienen zelf bij Booking.com hun reservering ongedaan te maken! Wij kunnen dit niet doen. Bij verzuim/no show dient u de volledige factuur aan ons te betalen. Annulering door Bed en Breakfast Deurne, we zullen trachten u tijdig in te lichten echter zijn wij niet aansprakelijk of kunnen er geen schadevergoedingen geclaimd worden. Uiteraard zullen wij hiervoor contact met u opnemen, per mail of per telefoon en u doorverwijzen naar collega’s in de buurt. (B&B Deurne is gerechtigd om  bij bijzondere omstandigheden uw reservering te beëindigen/annuleren. Deze omstandigheden kunnen o.a. zijn, bedrijfsbeëindiging, verkoop pand of gezondheidsredenen eigenaars)  Bij annulering door Bed en Breakfast Deurne door misdragingen van gasten zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen.
 4. RESERVERINGSVOORWAARDEN
  a) U kunt telefonisch, schriftelijk of via Internet reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor u en B&B /Groepsaccommodatie Deurne  bindend en rechtsgeldig.
  b) Er geldt geen minimum aantal dagen voor een boeking. Wel hanteren we voor de bedrijven dat ze de boekingen wekelijks kunnen laten doorlopen, op verzoek van het bedrijf en in overleg met ons. Indien een reservering stilzwijgend doorloopt dan kan er geen beroep worden gedaan op eventuele huurverplichtingen. B&B Deurne kan deze boeking dan annuleren.
  c) In geval van een optie, wordt de accommodatie 1 week voor desbetreffende huurder vrijgehouden. Bij verstrijken van de optieweek, zonder tegenbericht, is B&B /Groepsaccommodatie Deurne gerechtigd om de accommodatie weer vrij beschikbaar te stellen.
 5. WIJZIGING RESERVERING
  Het wijzigen van een eenmaal gereserveerde periode kan alleen indien de B&B /Groepsaccommodatie Deurne schriftelijk en/of per email de mogelijkheid van wijzigen bevestigd. Indien de wijziging niet mogelijk is omdat de accommodatie bezet is valt de wijziging onder de annuleringsvoorwaarden.
 6. BETALINGSCONDITIES
  Nadat de verhuurder akkoord is gegaan met de boeking ontvangt de huurder van B&B /Groepsaccommodatie Deurne een boekingsbevestiging. De betalingswijze is als volgt: u kunt contant betalen bij aankomst of het bedrag van te voren over maken. In sommige gevallen maken wij met bedrijven de afspraak om binnen de betalingscondities van B&B /Groepsaccommodatie Deurne achteraf de factuur over te maken. Bij het niet betalen van de rekening schakelen wij altijd een incassobureau in en de kosten die hiermee gepaard gaan zullen op u worden verhaald.
 7. VERANTWOORDELIJKHEID
  De persoon die de betaling van de reserveringsbevestiging/factuur doet, is en blijft verantwoordelijk voor zijn of haar medereizigers en moet verzekerd zijn van het feit dat zij op de hoogte zijn van de boekingsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. In geval de boekingsvoorwaarden niet worden nageleefd, heeft de eigenaar het recht om aan de huurder de toegang tot de accommodatie te weigeren. De volgende punten in het bijzonder zijn hierbij van belang:
 8. a) Het aantal personen mag nooit meer bedragen dan op de reserveringsbevestiging vermeld staat.
  b) Huisdieren zijn niet toegestaan.
  c) Roken binnen in de B&B en bungalows is niet toegestaan. Buiten en in de tuinkamer hebben wij asbakken voor u staan. Boete op de overtreding roken in huis bedraagt €50.
  d) Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd en netjes achter te laten. Anders zijn we genoodzaakt schoonmaakkosten in rekening te brengen. Als starttarief schoonmaakkosten hanteren wij minimaal EUR 12,50 per kamer en EUR 25,- per bungalow.
  e) Op de dag van aankomst kunt u de accommodatie vanaf 15:00 tot 19:00 uur betrekken. Indien u eerder of later wilt aankomen dient u dit aan te geven bij uw reservering en kunnen we kijken welke mogelijkheden er zijn. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie uiterlijk om 10.00 uur te verlaten tenzij anders overeengekomen. Wanneer dit niet gebeurd zijn we genoodzaakt die dag nog in rekening te brengen.
 9. Voor bedrijven waarmee we prijsafspraken hebben gemaakt is dat tarief alleen van toepassing is bij een minimaal verblijf van 7 overnachtingen.
 10. SCHADE/VERNIELINGEN OF ONTBREKEN INVENTARIS OF DIEFSTAL
  Tijdens uw verblijf in de accommodatie bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. ALLE VERNIELINGEN OF SCHADES MOETEN DIRECT GEMELD WORDEN AAN DE EIGENAAR. Bij vernielingen of diefstal schakelen we altijd de politie in en zullen wij aangifte doen van het voorval. Bij schade/vernieling van roerende en onroerende zaken zijn wij genoodzaakt de kosten voor herstel/vervanging in rekening te brengen.

Indien na het uitchecken er inventaris ontbreekt zijn wij genoodzaakt de kosten voor aanvullen/vervangen van inventaris in rekening te brengen.

Mocht u tijdens uw verblijf uw sleutels verliezen van onze B&B /Groepsaccommodatie of deze niet inleveren bij vertrek zijn wij helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen die gepaard gaan met het vervangen van de sloten. Aangezien we werken met een sleutelplan en de urgentie van het vervangen van sloten dient u rekening te houden met hoge kosten.

Bij het niet betalen of meewerken om tot een oplossing te komen schakelen wij altijd een 3e partij in en de kosten die hiermee gepaard gaan zullen op u worden verhaald.

WIJ HOPEN OP UW BEGRIP VOOR HET OPSTELLEN VAN DEZE BOEKINGSVOORWAARDEN.

gerealiseerd door 101Media